Α) Πληροφορίες για τους χρήστες της Ηλεκτρονικής Υποβολής ΕΣΠΑ

·           Αίτηση Δημιουργίας Νέου Κωδικού Χρήστη

1.  Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Υποβολή του ΕΣΠΑ, συμπληρώνετε την αίτηση νέου χρήστη που βρίσκεται εδώ: http://logon.mnec.gr  Δημιουργία νέου χρήστη Ηλεκτρονικής Υποβολής ΕΣΠΑ

Αρκεί η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν χρειάζεται αποστολή με ταχυδρομείο, ή άλλο τρόπο. Αρμόδια για την έκδοση του κωδικού (και για πληροφορίες επ’ αυτού) είναι η εκάστοτε αρμόδια ΔΑ/ΕΦΔ/ΕΔΑ.

2.  Στο πεδίο ‘Αναγνωριστικό Χρήστη’, ο αιτών δηλώνει το username που αυτός επιθυμεί και στη συνέχεια πατώντας το κουμπί ‘ΕΛΕΓΧΟΣ’ η εφαρμογή ελέγχει τη μοναδικότητά του.

Το αναγνωριστικό (user name) πρέπει να έχει 6-12 χαρακτήρες, να χρησιμοποιούνται μόνο λατινικοί χαρακτήρες (γράμματα, αριθμοί) και όχι ειδικοί χαρακτήρες (επιτρέπονται μόνο οι παύλες _ -) ή κενά (space)

3. Το είδος χρήστη που μπορείτε να επιλέξετε είναι:  

·         Δικαιούχος: χρήστες του δικαιούχου,

·         Μόνο επισκόπηση: χρήστης που μπορεί να «βλέπει» δελτία, αλλά όχι να τα δημιουργεί / επεξεργάζεται/ υποβάλει

4.  Με την δημιουργία ενός καινούργιου χρήστη από τον διαχειριστή της αρμόδιας ΔΑ/ΕΦΔ/ΕΔΑ, πραγματοποιείται η ενεργοποίησή του και επίσης αποστέλλεται mail στον δικαιούχο με το συνθηματικό του (mail αποστέλλεται και σε περίπτωση τροποποίησης του συνθηματικού -reset password- από τον διαχειριστή).

5.  Με την πρώτη είσοδο στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας το αναγνωριστικό (User name) που έχετε λάβει από τον υπεύθυνο της ΔΑ/ΕΦΔ/ΕΔΑ, θα πρέπει να αλλάξετε το συνθηματικό  (password). Το νέο συνθηματικό  πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστο έξι (6) χαρακτήρες, εκ των οποίων τουλάχιστον 2 αριθμοί (μπορείτε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε και ειδικούς χαρακτήρες, εκτός του χαρακτήρα &). Στο συνθηματικό υπάρχει διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων. Επίσης στη συνέχεια, ο κάθε χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει ή/και να διορθώσει όσα από τα προσωπικά του στοιχεία απαιτούνται (π.χ. τηλέφωνα, Fax, email κλπ), τα οποία περιλαμβάνονται στη διαχείριση του προφίλ του. Από τη διαχείριση του προφίλ του ο κάθε χρήστης μπορεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να κάνει αλλαγή του συνθηματικού του.

6. Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει/χάσει το συνθηματικό σας μπορείτε να αποκτήσετε νέο από την επιλογή: http://logon.mnec.gr à Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;

Για οποιοδήποτε πρόβλημα κωδικών πρέπει να επικοινωνείτε μόνο με τον διαχειριστή της αρμόδιας ΔΑ/ΕΦΔ/ΕΔΑ στην οποία έχετε υποβάλει το αίτημα για την δημιουργία κωδικού πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Υποβολή του ΕΣΠΑ. Στοιχεία επικοινωνίας μπορείτε να δείτε εδώ

Τα σχετικά mail για την ενεργοποίηση των αναγνωριστικών ή την αλλαγή των συνθηματικών τα λαμβάνετε από τα email esub4@mnec.gr και opshelpdesk@mnec.gr .

 

Προσοχή:

 

·           Μερικές τεχνικής φύσης οδηγίες – Άλλες διευκρινίσεις

          i.               Η Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ λειτουργεί καλύτερα σε PC τελευταίας γενιάς (π.χ. μηχανήματα τελευταίας τριετίας με 2GB μνήμη).

         ii.              Απαιτείται  η χρήση browser, όπως οι παρακάτω:

-  Internet Explorer (έκδοση 7 ή νεώτερη).

Σημειώνεται πως ο Internet Explorer 6 δεν είναι συμβατός με την Ηλεκτρονική Υποβολή του ΕΣΠΑ.

-  Firefox (οποιαδήποτε έκδοση)

-  Chrome (οποιαδήποτε έκδοση)

        iii.              H Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για την εμφάνιση πληροφοριών, χρησιμοποιεί αναδυόμενα παράθυρα (pop-up windows). Οι τελευταίοι browsers συχνά σταματούν τα pop-ups, για να προφυλάξουν τον χρήστη από κακόβουλες ενέργειες. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα στην χρήση της εφαρμογής, ρυθμίστε τον browser σας ώστε να μην σταματάει τα pop-ups.

        iv.             Επίσης είναι πιθανόν να σταματούν την λειτουργία της Ηλεκτρονικής Υποβολής του ΕΣΠΑ και κάποια browser add-ons, στην προσπάθειά τους να βελτιστοποιήσουν την επίδοση του browser σας. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα στην χρήση της εφαρμογής, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε όλα τα add-ons του browser.

 

Επιπλέον, χρήσιμο είναι να τονιστεί ότι όταν ένας χρήστης συνδέεται στην εφαρμογή διαδοχικά με διαφορετικούς κωδικούς (π.χ. δικαιούχος σε διαφορετικά ΕΠ) πρέπει να κάνει επανεκκίνηση του browser.

Για οδηγίες συμπλήρωσης των δελτίων καθώς και για κωδικοποιημένα στοιχεία που χρειάζεστε, μπορείτε να ανατρέξετε στις ιστοσελίδες http://www.espa.gr και http://www.ops.gr.

 

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής και ψηφιακό εκπαιδευτικό λογισμικό για την Ηλεκτρονική Υποβολή μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.ops.gr à Ηλεκτρονική Υποβολή.  

 

Β) Πληροφορίες για την πρόσβαση στις εφαρμογές του ΟΠΣ

(Η ενότητα αυτή αφορά κυρίως στελέχη Διαχειριστικών Αρχών, Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών και Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης)

Στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος έχει τεθεί σε λειτουργία το σύστημα Ενιαίας Πρόσβασης «Single Sign-On» (SSO) σε όλα τα υποσυστήματα του ΟΠΣ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης/Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις), στο Discoverer και στην Ηλεκτρονική Υποβολή του ΕΣΠΑ.

Ο χρήστης των παραπάνω εφαρμογών επωφελείται από τη λειτουργικότητα του SSO, δεδομένου ότι χρησιμοποιεί για την είσοδό του μία διεύθυνση URL: http://logon.mnec.gr  και ένα αναγνωριστικό/συνθηματικό (User name/password).

Θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

·           Με την πρώτη είσοδο στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας το αναγγνωριστικό (User name) που έχετε λάβει από την Υπηρεσία ΟΠΣ, θα πρέπει να αλλάξετε το συνθηματικό (password). Το νέο password πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστο έξι (6) χαρακτήρες, εκ των οποίων τουλάχιστον 2 αριθμοί (μπορείτε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε και ειδικούς χαρακτήρες, εκτός του χαρακτήρα &). Στο συνθηματικό υπάρχει διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων. Επίσης στη συνέχεια, ο κάθε χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει ή/και να διορθώσει όσα από τα προσωπικά του στοιχεία απαιτούνται (π.χ. τηλέφωνα, Fax, email κλπ), τα οποία περιλαμβάνονται στη διαχείριση του προφίλ του.

Σημ. Από τη διαχείριση του προφίλ του ο κάθε χρήστης μπορεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να κάνει αλλαγή του συνθηματικού του

·           Για κάθε χρήστη SSO έχει δοθεί η αντιστοίχηση αυτού του κωδικού με τους κωδικούς που είχε στα διάφορα υποσυστήματα του ΟΠΣ, στην Ηλεκτρονική Υποβολή του ΕΣΠΑ.

·           Σε περίπτωση που κάποιος εξουσιοδοτημένος χρήστης παύει να χρησιμοποιεί το Ο.Π.Σ. (π.χ. λόγω αποχώρησής του από την υπηρεσία), ο Υπεύθυνος του Φορέα στον οποίο ανήκει ο χρήστης, οφείλει να ενημερώσει άμεσα και το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών (είτε με επιστολή είτε με helpdesk:

http://helpdesk.mnec.gr/helpdesk/Questions/CreateQuestion.zul?epixid=200) εγγράφως,  την ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Π.Σ., για την κατάργηση του συγκεκριμένου κωδικού πρόσβασης, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η κατάργησή του.

·           Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης χορήγησης κωδικών πρόσβασης στο Ο.Π.Σ. ΕΣΠΑ παρακαλούμε δείτε στην σελίδα www.ops.gr à Υποστήριξη χρηστών à Κωδικοί πρόσβασης.

 

 

Μερικές οδηγίες τεχνικής φύσης (για τα υποσυστήματα του ΟΠΣ):

 

Η εφαρμογή του ΟΠΣ λειτουργεί κατά κύριο λόγο με Internet Explorer 7 και νεώτερη έκδοσή του, καθώς και με Mozilla Firefox μέχρι την έκδοση 3.5.6. Οι εκδόσεις μετά την 3.5.6 δεν είναι συμβατές με τις εφαρμογές του ΟΠΣΣε περίπτωση που το λειτουργικό σύστημα είναι windows 2000 τότε είναι απαραίτητη η εγκατάσταση και χρήση του Firefox λόγω αδυναμίας εγκατάστασης ΙΕ7 και άνω.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα πρόσβασης στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα (υπό την προϋπόθεση ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες δικτυακές ρυθμίσεις για πρόσβαση στο Intranet του ΟΠΣ):

 

1.     Κατέβασμα κι εγκατάσταση Jinitiator 1.3.1.26 από http://ops.mnec.gr/forms/jinitiator/jinit.exe#Version=1,3,1,26

2.     Ρυθμίσεις Jinitiator:

·       Μετάβαση σε Control Panel à Jinitiator 1.3.1.26

·       Proxies: Use browser settings

·       Cache: “Clear Jar Cache” και un-check το “Enable JAR caching”

·       Apply και Close

3.     Install JVM:

·       Extract (και αντικατάστασητου αρχείου jvm.dll στο C:\Program Files\Oracle\JInitiator 1.3.1.26\bin\hotspot

·       Μετάβαση σε Control Panel à Java à Java à View

·       Επιβεβαίωση ότι ΜΟΝΟ το JRE 1.6.0_07 είναι checked

 

Ρυθμίσεις για Internet Explorer

·           Internet Options à Browsing History à Delete à Delete Files & Delete Cookies & Delete History

·           Security à Trusted sites à sites àεισαγωγή τοποθεσίας: *.mnec.gr (χωρίς απαίτηση επαλήθευσης διακομιστή https:)

·           Security à Trusted sites à Custom level. Επιλογή «Ενεργοποίηση» για “ActiveX controls and plugins” και “Downloads”

·           Privacy à Accept All Cookies

·           Privacy à Turn off pop-up blocker

·           Connections à LAN settings θα πρέπει να υπάρχουν οι ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη σύνδεση του Η/Υ στο ΟΠΣ είτε μέσω δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ είτε μέσω ΜΟΔ.

 

Ρυθμίσεις για Mozilla Firefox

·           ToolsàClear Recent Historyà EverythingàCache & Cookiesà Clear Now

·           MainàDownloads: “Always ask …”

·           ContentàBlock popup windowsείτε να είναι unchecked ή αν είναι checked να έχει στα Exceptions το ops.mnec.gr

·           Content à Enable Javascript: να είναι checked

·           Content à Enable Java: να είναι checked

·           Privacy à Accept cookies from sites: να είναι checked

·           Security à “Warn me when sites …” είτε να είναι unchecked ή αν είναι checked να έχει στα Exceptions το ops.mnec.gr

Σε κάποιες περιπτώσεις ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να γίνει απενεργοποίηση του DEP (μόνο μέσα από το boot.ini αρχείο των windows) σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

Για την απενεργοποίηση της «Αποτροπής Εκτέλεσης Δεδομένων» (DEP) σε Windows XP θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

1.         Αποθήκευση (Save) του συνημμένου αρχείου Disable_DEP_XP.zip στην επιφάνεια εργασίας

2.         Αποσυμπίεση (Unzip) του αρχείου Disable_DEP_XP.zip στην επιφάνεια εργασίας

3.         Μετονομασία (Rename) του αρχείου από Disable DEP XP.txt σε Disable DEP XP.bat*

4.         Εκτέλεση (Run) του Disable DEP XP.bat

5.         Επανεκκίνηση (Restart) του υπολογιστή

 

Για την απενεργοποίηση της «Αποτροπής Εκτέλεσης Δεδομένων» (DEP) σε Windows Vista θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

1.         Αποθήκευση (Save) του συνημμένου αρχείου Disable_DEP_Vista.zip στην επιφάνεια εργασίας

2.         Αποσυμπίεση (Unzip) του αρχείου Disable DEP Vista.zip στην επιφάνεια εργασίας

3.         Μετονομασία (Rename) του αρχείου από Disable DEP Vista.txt σε Disable DEP Vista.bat **

4.         Δεξί κλικ και εκτέλεση ως Διαχειριστή (Run as Administrator) του Disable DEP XP.bat

5.         Επιλογή Συνέχεια.

6.         Επανεκκίνηση (Restart) του υπολογιστή

 

* Σε περίπτωση που η κατάληξη του αρχείου δεν είναι ορατή τότε:

  Κλικ στο «Ο Υπολογιστής μου»  à Εργαλείαà Επιλογές φακέλωνà Προβολή à

Από επιλογή του «Απόκρυψη επεκτάσεων για γνωστούς τύπους αρχείων»

 

** Σε περίπτωση που η κατάληξη του αρχείου δεν είναι ορατή τότε:

Κλικ στο «Ο Υπολογιστής μου» à Alt+E à Εργαλείαà Επιλογές φακέλωνà Προβολή à Από επιλογή του «Απόκρυψη επεκτάσεων για γνωστούς τύπους αρχείων»

Έχει παρατηρηθεί πως η λειτουργία του ΟΠΣ μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα όταν εγκαθίστανται toolbars διαφόρων εφαρμογών στα προγράμματα πλοήγησης (browsers). Για την αποφυγή οποιασδήποτε δυσλειτουργίας καλό θα ήταν να γίνεται απεγκατάσταση των toolbars από τα options του εκάστοτε προγράμματος πλοήγησης ή από την προσθαφαίρεση προγραμμάτων του λειτουργικού.

Ρυθμίσεις για την παραγωγή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων

Λόγω της αναβάθμισης του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ με σκοπό την παραγωγή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων, παρακαλούμε πολύ να συνδεθείτε στη διεύθυνση: http://ops.mnec.gr:8080 χρησιμοποιώντας τον browser με τον οποίο συνδέεστε στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα “UP and running...”, τότε δε θα χρειαστεί καμία διορθωτική ενέργεια από πλευράς σας. Αν δεν πετύχει η σύνδεση στο http://ops.mnec.gr:8080, δοκιμάστε τη σελίδα http://logon.mnec.gr/oyops-tech.php και να μας ενημερώσετε (μέσω helpdesk) με την διεύθυνση που θα εμφανιστεί ως Visitor' s incoming IP address.
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΠΣ ΕΣΠΑ